Luonnosta Voimaa hanke 2017–2018

Hankkeen tavoitteena oli lisätä suoriteperusteiseen hoiva-alan työhön lisää mielekkyyttä ja työhyvinvointia. Vakiintuneisiin toiminta prosesseihin haettiin uusia sosiaalisia innovaatioita kytkemällä luonto mukaan arjen toimintoihin. Hankkeessa oli mukana 3 hoiva-alan yritystä Uudeltamaalta. Toimin hankkeessa prosessin työyhteisövalmentajana.
Hanketta rahoitti Työsuojelurahasto. Hankkeen nro 117167. Hankkeen loppuraportti on luettavissa Työsuojelurahaston web-sivustolta. Tietoja hankkeesta ja tuloksista saa minulta.
 

Toimintakulttuurin muutos Keravan palvelutalosäätiössä 2016–2017

KuMu-hankkeen tavoitteina oli Keravan Palvelutalosäätiön toimintatapojen ja -kulttuurin sekä prosessien muutos. Hanke toteutettiin vaikeavammaisten ryhmäkodin pilottitiimissä sekä ikäihmisten palveluasumisyksiköiden vastaavien sairaanhoitajien pilottitiimissä.
Tavoitteena oli tehdä Keravan Palvelutalosäätiöstä kahden vuoden aikana haluttu asumis- ja hoivapalveluja tuottava toimija sekä vetovoimainen työpaikka. Toimin prosessin ohjaajana ja työyhteisövalmentajana.
 

Tiimillä laatua Hämeen Tukikoti Oy:ssä 2015-2016

Hankkeen tavoitteena oli palvelun laadun parantaminen ryhmätyöskentelyä kehittämällä. Tarkoituksena kehittää työmenetelmiä ja työprosesseja kuntouttavan työotteen näkökulmasta. Hankkeeseen osallistui koko henkilökunta. Toimin prosessin ohjaajana ja työyhteisövalmentajana. Tietoja hankkeen tuloksista saa minulta sekä Tukikodin johtajalta.
 

Vastuullisuus ja sen kehittyminen organisaatiossa, HoVa hanke 2013-2014

Hanketta rahoitti Työsuojelurahasto. Hankkeen numero on 112365. Hankkeessa oli mukana 4 sosiaalialan yksityisyritystä. Tavoitteena oli määritellä yrityksien yhteiskuntavastuut, talouden, sosiaalisuuden ja ympäristön näkökulmasta, viedä vastuut toimimaan käytännössä sekä laatia vastuille mittarit. Toimin prosessin ohjaajana ja työyhteisövalmentajana. Lisätietoja hankkeesta saa minulta.

Loppuraportti on luettavissa Työsuojelurahaston web-sivustolta, jonne pääset tästä.
 

Innostusta arkeen hanke 2010-2011

Toimin työyhteisövalmentajana ja työnohjaajana. Hanke oli Lindström Oy:n Vaajakosken työvaatemoduulipesulan henkilöstön valmennus. Hankkeen tavoitteena oli henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen lisäämisen avulla saada kiire hallintaan, nostaa tuottavuuden tasoa ja asiakastyytyväisyyttä. Hankkeesta ja tuloksista saa lisätietoa minulta.
 

Voimavaroista vahvuuksiksi hanke 2010-2011

Hanketta rahoitti Työsuojelurahasto. Hankkeen numero on 109454. Hankkeessa oli mukana kolme yritystä. Tavoitteena oli oman johtajuuden kehittyminen yksilötasolla sekä mittarin laatiminen jolla oman työn tekemistä voidaan arvioida Taustateoriana toimi positiivinen psykologia. Toimin työyhteisövalmentajana ja työnohjaajana. Hankkeesta on laadittu yhteenveto ja loppuraportti.

Työsuojelurahaston laatima yhteenveto / tiedote hankkeesta on luettavissa heidän web-sivustolta, jonne pääset tästä.
 

Laatuarki projekti 2007-2008

Toimin projektipäällikkönä ja työyhteisövalmentajana.

Laatuarki projektissa oli mukana 6 pientä sosiaalialan yritystä. Tavoitteena oli kehittää palvelun laatua asiakkaan näkökulmasta, parantaa yksilön ja yhteisön työhyvinvointia ja henkilöstö vaikutusmahdollisuuksia. Tavoitteena oli laatia yrityksiin mittarit joilla palvelun laatua mitataan sekä verkottua projektissa mukana olevien kanssa. Projektia rahoitti työministeriön Tykes-ohjelma. Projektin numero T70051. Projektin loppuraportin tiivistelmä on Tykes-ohjelman sivuilla.
 

Voimia hanke 2006 - 2007

 Toimin työyhteisövalmentajana ja työnohjaajana.

Voimia hankkeen tavoitteena oli Comfortan Hervannan tuotantolaitoksen ja Tampereen Laitospesulan fuusioitumiseen liittyvä uuden yhteisen kulttuurin synnyttäminen. Kantavina voimina olivat hyvä johtaminen, hyvä yhteishenki, toisten kunnioittaminen, vastuullisuus, monitaitoisuus ja asiakkaasta huolehtiminen. Taustateoriana toimi voimaannuttaminen. Hanketta rahoitti Työsuojelurahasto; hankkeen numero 106268. Hankkeesta on laadittu tiivistelmä ja loppuraportti joka sisältää autenttisia tilanteita.

Työsuojelurahaston laatima tiedote hankkeesta on luettavissa heidän web-sivustolta, jonne pääset tästä.
 

Työn ilo - hanke 2005-2006

Toimin työyhteisövalmentajana.

Lindström Oy:n Helsingin ja Turun työvaatemoduulipesuloiden henkilökunnan valmennus. Pesulapalvelussa toimivan henkilökunnan työ muuttui ositetusta työstä tiimimäiseen työnorganisointiin. Hankkeen tavoitteena oli muutosprosessissa olevan henkilöstön hyvinvoinnin ja tuottavuuden kasvu, tiimimäisen työn kehittäminen ja moniosaamisen lisääminen.
 

Laadukas projekti 2004-2005

Toimin projektipäällikkönä ja työyhteisövalmentaja.

Laadukas -projektissa oli mukana 12 hoiva-alan yritystä. Tavoitteena oli parantaa palvelun laatua asiakkaan näkökulmasta, kehittää työssä jaksamista yksilö- ja yhteisötasolla sekä verkottua muiden mukana olevien yritysten kanssa. Projektia rahoitti työministeriön Tykes-ohjelma. Projektin numero T41017.

Loppuraportti pdf-tiedostona (8 sivua, n 48kt) ladattavissa tästä.
 

Toma - projekti

Toimin projektipäällikkönä ja kouluttajana.

Toma -Toinen mahdollisuus, työttömien naisten työllistymis- ja kouluttamisprojekti Kiljavan opistolla vuosina 2003 - 2004. Projekti sai rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).
 

Kaikki kunnossa

Toimin kouluttajana ja työyhteisövalmentajana 20 yritykselle.

Kaikki kunnossa -projekti: työkykyä edistävää toimintaa, joka toteutettiin TTK- valmennuksen Tekevä tyky -ohjelmalla Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamana vuosina 2000-2003. Mukana oli mm. hoiva-alan yrityksiä, teollisuutta ja palveluyrityksiä.

Projektissa toteutettiin vuoden kestäviä yrityskohtaisia kehittämisprosesseja, joissa työpaikkakohtaisten nykytilan arviointien pohjalta kehitettiin työyhteisöjen toimintaa, työympäristöä, ammatillista osaamista, työjärjestelyjä ja toimintakykyä. Näkökulmana oli yhteisön hyvinvointi sekä yksilön jaksaminen ja hyvinvointi omassa työssään.

 

(019) 323 808     050 5474 626     Hiukoontie 70, 08480 Lohja   leila.kouvonen(at)leilakouvonen.fi