Ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelu

Työpaikoilla ristiriidat ovat tavanomaisia. Työyhteisösovittelu on ratkaisukeskeisyyteen perustuva menetelmä, jolla ratkaistaan työyhteisössä syntyneitä ristiriitoja. Ristiriitatilanteissa ulkopuolisen puolueettoman sovittelijan rooli voi olla keskeinen, jotta ihmiset kykenevät puhumaan toisilleen ja keskittymään työhönsä. Sovittelijan tehtävänä on toimia keskustelun mahdollistajana ja olla kaikkien puolella.

Sovittelu tarjoaa sekä vaihtoehtoisen tavan että työvälineen kohdata ja ratkoa työyhteisön ristiriitoja. Tavoitteena on puuttua työyhteisössä esiintyviin ristiriitoihin, lisätä työyhteisön vuorovaikutustaitoja, palauttaa työrauha ja parantaa työilmapiiriä. Sovittelussa ei haeta syyllisiä vaan etsitään tulevaisuuteen suuntaavia ratkaisuja. Sovittelussa voi olla työntekijöiden välisiä, esimiehen ja työntekijöiden välisiä tai esimiesten välisiä ristiriitoja.

Sovittelun keskeisiä periaatteita ovat luottamus, puolueettomuus, osapuolten aktiivisuus ja tärkeys konfliktin ratkaisussa, avoimuus, yhteistoiminnallisuus, arvon ja aseman palauttaminen, anteeksianto, toisten kunnioittaminen, sopiminen ja asioiden korjaaminen.

Työnantaja tai hänen edustajansa päättää työyhteisön ulkopuolisen sovittelijan käytöstä. Sovitteluprosessi käynnistyy yhteydenotolla sovittelijaan, jolloin sovitaan käytännön järjestelyistä.

Työpaikalla järjestetään asianosaisille yhteinen info-tilaisuus, jossa kerrotaan sovitteluprosessin alkamisesta. Infossa kerrotaan sovitteluprosessi pääpiirteittäin. Sen jälkeen työntekijöitä kuullaan yksitellen ja lopuksi järjestetään yhteistapaaminen.. Yksilöhaastattelut tehdään sovittelijan kanssa kahden kesken, yhteistapaamisessa ovat mukana työnantajan edustaja ja kaikki yksilöhaastattelussa olleet osapuolet. Yhteistapaamisessa pyritään aikaansaamaan sopimus osallisten määrittelemästä ratkaisusta. Mikäli sopimukseen päästään se tehdään ja allekirjoitetaan sovittelun yhteistapaamisessa. Samalla sovitaan myös tilanteen seuraamisesta ja seurantatapaamisesta. Mikäli sopimukseen ei päästä, työpaikalla käytetään työnantajan määräämiä muita keinoja.

Työyhteisösovittelu

 

Ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelu alueella Lohja, Uusimaa tai Etelä-Suomi. Kysy tarjousta.
(019) 323 808     050 5474 626     Hiukoontie 70, 08480 Lohja   leila.kouvonen(at)leilakouvonen.fi