Työyhteisön kehittäminen

Toiminnan tavoitteena:
Tukea asiakasyrityksiä jatkuvaan kehittymiseen ja toiminnan parantamiseen yrityksen omista lähtökohdista ja tarpeista lähtien, tekemällä yhteistyötä koko henkilöstön kanssa.

Lähtökohtana on usko siihen, että jokainen ihminen:

 • haluaa olla mukana tekemässä omaa työtään koskevia päätöksiä
 • välittää työstään ja tekemisistään
 • haluaa olla hyvä työtoveri
 • haluaa tietää mitä häneltä odotetaan
 • haluaa saada palautetta tekemisistään

Työskentelyn periaatteet:

 • tasa-arvoinen dialogi: toiminta kehittyy avoimessa vuoropuhelussa
 • kokemuksesta oppiminen ja tutkiva, reflektoiva oppiminen: itse kokeilemalla ja oivaltamalla ymmärtää parhaiten
 • tavoitteellisuus ja päämäärähakuisuus: sitoutuminen työhön vahvistuu kun tiedetään mihin olemme menossa
 • yhteistoiminnallisuus: yhdessä tekemällä voimme keskittyä olennaisiin asioihin

Työyhteisön toiminnan kehittämisen tavoitteita:

 • tuottavuuden kasvu
 • laadun kehittäminen
 • yhteisöllinen työhyvinvointi
 • asiakaspalvelun kehittäminen
 • alaistaitojen kehittäminen
 • esimiestaitojen kehittäminen

Tärkeimmät kysymykset:

 • teemmekö oikeita asioita ja teemmekö asioita oikein?
 • mikä on meidän työmme perustehtävä?
 • ketkä ovat meidän asiakkaitamme?
 • mikä on työmme kohde?
 • millä välineillä ja osaamisella työtämme teemme?
   

 

Työyhteisön kehittäminen alueella Lohja, Uusimaa tai Etelä-Suomi. Kysy tarjousta.
(019) 323 808     050 5474 626     Hiukoontie 70, 08480 Lohja   leila.kouvonen(at)leilakouvonen.fi