Työnohjaus

Ratkaisukeskeisen työnohjauksen keskiössä on työ ja työn tavoitteet.

Työnohjaus on vuorovaikutusta. Sen tärkein menetelmä on keskustelu, jonka tarkoituksena on auttaa ohjattavia toimimaan entistä paremmin omassa työssään ja työyhteisössään. Työnohjaus on syvällistä asioiden pohtimista, jonka päämääränä on auttaa työntekijöitä ja esimiehiä tuntemaan entistä paremmin omat voimavaransa ja kehittymään ammatissaan, alaistaidoissa ja esimiestaidoissa.

Työnohjaaja on työnohjauksen ammattilainen, hänellä on tietoa vuorovaikutuksesta, ryhmän toiminnasta, ihmisten ja yhteisöjen kasvu- ja muutosprosesseista. Hänen tehtävänään on auttaa ohjattavia oivaltamaan ja kehittymään.

Työnohjauksessa ohjattavat saavat mahdollisuuden pohtia omia työskentelytapojaan ja kokemuksiaan ja etsiä keinoja ja mahdollisuuksia työskennellä entistä innostuneemmin ja mielekkäämmin.

Työyhteisön työnohjaus

Työyhteisön työnohjauksen tavoitteena on saada työyhteisö, tiimi tai työryhmä toimimaan tehokkaammin ja luovemmin. Työnohjaus käsittelee työyhteisön toimintaa, etsii ratkaisuja yhteisön asettamiin kehitystarpeisiin. Ohjausprosessiin osallistuu jokainen työyhteisön jäsen omalla persoonallisella panoksellaan.

Työyhteisö koostuu ihmisistä, joiden kokemukset ja tunteet, pelot ja toiveet vaikuttavat sen toimintatapoihin ja tunnelmaan. Yhdessä avoimessa ja luottamuksellisessa tilanteessa keskustellen voidaan luoda ilmapiiri, jossa jokaisen kyvyt ja vahvuudet parhaiten löydetään käyttöön. Myös luovuus kukkii parhaiten yhteisössä, jossa tunteet ovat sallittuja, eikä kokeiluja ja epäonnistumisiakaan pelätä.

Ryhmätyönohjaus

 Myös ryhmä saman alan, mutta eri työpaikoilla toimivia, ammattilaisia voivat kokoontua yhteiseen työnohjaukseen kehittyäkseen omassa ammatissaan. Ryhmässä voi peilata omia kokemuksiaan ja saada tukea ja apua toisten kokemuksista. Ryhmä voi käsitellä yhdessä sen jäsenille esille nousseita ongelmatilanteita ja etsiä ratkaisuja, miten vastaavissa tilanteissa on hyvä toimia myöhemmin.

Henkilökohtainen työnohjaus

Henkilökohtaisessa työnohjauksessa työnohjaaja toimii peilinä, jonka avulla ohjattava voi pohtia omia työskentelymenetelmiään ja toimintaansa työyhteisössä. Hän saa tilaisuuden pohtia omia tunteitaan, toiveitaan, odotuksiaan ja pelkojaan sekä niiden vaikutuksia työhön.

Johdon ja esimiesten työnohjauksessa voidaan tarkastella omaan käytännön johtamistyöhön liittyviä asioita ja suhdetta alaisiin, omiin esimiehiin ja kollegoihin sekä suhdetta organisaatioon ja sen tavoitteisiin.

Miten käytännössä?

Käytännössä työnohjaus tarkoittaa noin kahden tunnin mittaisia tapaamisia 2-4 viikon välein. Mikäli kyseessä on ryhmäohjaus, sovitaan etukäteen ryhmät ja ryhmäkoot. Ryhmät rakennetaan aina tarkoituksenmukaisuuden lähtökohdista.

Työnohjaus on tavoitteellista toimintaa, joten alussa sovitaan yhdessä tavoitteet. Niiden toteutumista ja tarkoituksenmukaisuutta tarkastellaan pitkin matkaa.

 

Työnohjaus alueella Lohja, Uusimaa tai Etelä-Suomi. Kysy tarjousta.
(019) 323 808     050 5474 626     Hiukoontie 70, 08480 Lohja   leila.kouvonen(at)leilakouvonen.fi