Muutosvalmennus

Organisaatioissa erilaiset muutoshankkeet ovat hyvin tavanomaisia. Osaaminen ja voimavarat keskitetään muutoksissa usein teknilliseen osaamiseen ja kun muutokset viedään käytännön tasolle, kohdataan helposti vaikeuksia. Muutokset vaativat koko henkilökunnalta uudenlaisia ajattelu- ja toimintatapoja, minkä omaksuminen ei tapahdu itsestään vaan vaatii sitoumusta kaikilta osapuolilta.

Yleisimmät teemat työssäni muutosprosessin läpiviemisessä:

  • strategiaprosessin ja arvojen ohjaaminen ja maastoutus
  • muutosprosessien suunnitteleminen ja ohjaus
  • organisaation toimintakulttuurin muuttaminen
  • työyhteisön, ryhmien ja tiimien rakenteiden ja toiminnan kehittäminen
  • toimintaprosessien kehittäminen
  • muutoksessa tarvittavan osaamisen ja taitojen arviointi

 

 

Muutosvalmennus alueella Lohja, Uusimaa tai Etelä-Suomi. Kysy tarjousta.
(019) 323 808     050 5474 626     Hiukoontie 70, 08480 Lohja   leila.kouvonen(at)leilakouvonen.fi